Alimenty na dziecko – do kiedy należy płacić?

Alimenty to obowiązek wobec dzieci regulowany Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym. Na ich wysokość wpływa wiele czynników, przede wszystkim dochody i możliwości finansowe rodziców oraz zakres potrzeb materialnych dziecka. Alimenty przeznaczone są na pokrycie potrzeb takich jak wyżywienie, odzież, opieka medyczna, zajęcia szkolne i pozaszkolne oraz mieszkanie. Do kiedy należy je płacić?

Czym są alimenty na dziecko?

Alimenty to regularne zobowiązanie (świadczenie) wobec dziecka, które opiera się na dostarczaniu środków na utrzymanie i różnego rodzaju potrzeby, np. edukacyjne. Rodzice są zobowiązani do alimentów na dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie wszystkich jego potrzeb. Rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że stanowiłoby to dla nich nadmierne obciążenie finansowe. Mogą oni jednak uniknąć płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko, jeśli nie stara się usamodzielnić się (zarobić na życie) np. nie uczy się, ale też nie podejmuje próby znalezienia pracy. Dzieci mają prawo do takiego samego standardu życia, jak ich rodzice.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym nie ma podanej konkretnej granicy wiekowej, do której dziecko powinno otrzymywać środki z alimentów. Zazwyczaj obowiązek alimentacyjny względem rodziców na dzieci trwa do momentu pełnego ich usamodzielnienia się. Następuje to wraz ze znalezieniem i podjęciem przez nich pracy, nabycia majątku np. na drodze dziedziczenia/darowizny. Sąd może znieść obowiązek płacenia alimentów wówczas, gdy dziecko nie uczy się i nie podejmuje żadnych prób znalezienia zatrudnienia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku chorych dzieci (np. ciężko chorych, chorych przewlekle lub niepełnosprawnych), które nie są w stanie podjąć pracy. Wtedy całkowite uchylenie obowiązku alimentacyjnego może być znacznie utrudnione lub niemożliwe. Każda sprawa o zaniechanie alimentów jest indywidualnie weryfikowana przez sąd i to do niego należy ostateczna decyzja. Jeśli z przedstawionych roszczeń i dowodów wynika, że istnieją podstawy faktyczne i prawne do zniesienia tego obowiązku, sąd umorzy alimenty.

Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który oceni wszystkie okoliczności sprawy. Zapraszamy do kontaktu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.