Podział majątku adwokat Lublin

Zawsze pracujemy niestrudzenie, aby pomóc Ci osiągnąć uczciwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcie podziału majątku. Skontaktuj się z naszym biurem już dziś, aby umówić się na konsultację. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty podział majątku adwokat? Zapraszamy do kontaktu! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Sprawy o podział majątku - Lublin

Podział majątku jest jednym z najczęstszych aspektów rozwodu. Może on odbyć się polubownie poprzez umowę lub poprzez orzeczenie sądu. Niemniej jednak rozwód i podział majątku można połączyć, dzięki czemu sprawy te przeprowadzane są razem. 

Majątek nie musi być podzielony równo po połowie między małżonków. Sąd weźmie pod uwagę wiele czynników przy określaniu sposobu podziału majątku, takich jak dochody każdego z małżonków, długość trwania małżeństwa oraz to, czy są w nim nieletnie dzieci. Ostatecznie celem jest podział majątku w sposób, który jest uczciwy i sprawiedliwy dla obu stron. 

Jeśli przechodzisz przez rozwód i czeka Cię podział majątku, ważne jest, by mieć doświadczonego adwokata po swojej stronie, który pomoże Ci ochronić Twoje interesy i poruszać się po procesie podziału majątku. Skontaktuj się z Kancelarią Prawną Adwokat Patrycji Kosman już dziś, aby umówić się na konsultacje. Kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego, a także w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego podjęcia działania. 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego obejmują przede wszystkim sprawy o rozwód, w tym sprawy związane z podziałem majątku, separację oraz sprawy dotyczące stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, tj. sprawy o alimenty, sprawy o władzę rodzicielską itd. 

Zawsze pracujemy niestrudzenie, aby pomóc Ci osiągnąć uczciwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcie podziału majątku. Skontaktuj się z naszym biurem już dziś, aby umówić się na konsultację. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty podział majątku adwokat? Zapraszamy do kontaktu! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Prowadzenie spraw o podział majątku po rozwodzie – zapraszam do kontaktu.

adwokat Lublin Patrycja Kosman

Prowadzenie spraw o podział majątku po rozwodzie

Po rozwodzie majątek pary zostanie podzielony pomiędzy nich. Może to być bardzo skomplikowany proces i ważne jest, aby przed przystąpieniem do niego dobrze zrozumieć przysługujące prawa małżonkom. Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach podział majątku może być ostateczny dopiero po rozwiązaniu innych aspektów rozwodu, takich jak opieka nad dziećmi i wsparcie. Dlatego zaleca się konsultację z doświadczonym adwokatem prawa rodzinnego przed przystąpieniem do jakiejkolwiek umowy o podziale majątku. 

W Polsce obowiązuje system sprawiedliwego podziału majątku podczas rozwodu. Oznacza to, że sąd będzie starał się podzielić majątek w sposób sprawiedliwy i słuszny, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki. 

Niektóre z czynników, które sąd może wziąć pod uwagę to:

 • Długość trwania małżeństwa,
 • Wkład każdego z małżonków w małżeństwo (w tym wkład finansowy i niefinansowy),
 • Potrzeby każdego z małżonków,
 • Wartość majątku podlegającego podziałowi,
 • Dochody i możliwości zarobkowe każdego z małżonków,
 • Stan zdrowia i wiek każdego z małżonków,
 • Ewentualne wcześniejsze małżeństwa jednego z małżonków i wynikające z nich obowiązki lub prawa.

W niektórych przypadkach małżonkowie mogą osiągnąć porozumienie jak podzielić swój majątek. Jeśli nie są w stanie tego zrobić, sąd podejmie decyzję za nich. Jeśli przechodzisz przez rozwód i szukasz kogoś od prowadzenia spraw podział majątku po rozwodzie, sprawdź koniecznie Kancelarię Adwokacką Adwokat Patrycji Kosman. Adwokat pomoże Ci zrozumieć swoje prawa i możliwości oraz zapewni, że Twoje interesy będą chronione w trakcie całego procesu. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usługi? Zadzwoń!

Sprawy o podział majątku - pomoc prawna w Lublinie

PODZIAŁ MAJĄTKU | ADWOKAT | LUBLIN

Podział majątku może być trudnym procesem, zwłaszcza jeśli nie masz pomocy prawnej. Prawnik może pomóc Ci zrozumieć proces podziału majątku i upewnić się, że Twoje prawa są chronione. Jeśli przechodzisz przez rozwód, powinieneś porozmawiać z prawnikiem o podziale majątku. Podział majątku to proces prawny polegający na podziale aktywów i pasywów pomiędzy dwie lub więcej stron. Może to nastąpić podczas rozwodu lub innego rodzaju separacji prawnej. Podział majątku może być skomplikowanym procesem, ponieważ wymaga dokładnej oceny wszystkich aktywów i długów, jak również określenia, co jest sprawiedliwe i słuszne dla wszystkich zainteresowanych stron. Po rozwodzie może dojść do umownego lub sądowego podziału majątku. Umownego podziału majątku wspólnego dokonuje sąd. Małżonkowie podpisują umowę dotyczącą kwestii podziału całości majątku lub jego części poprzez wspólne wypracowane porozumienie. Sądowy podział majątku wspólnego ma miejsce wówczas, gdy zaistnieje brak porozumienia małżonków w kwestii podziału majątku wspólnego i dotyczy on całego majątku. Szukasz kancelarii, która zajmuje się podziałem majątku pomocą prawną w Lublinie? Sprawdź koniecznie ofertę firmy skutecznyadwokatlublin.pl . Jeżeli przechodzisz przez rozwód i czeka Cię podział majątku, istotne jest to, by mieć doświadczonego i profesjonalnego adwokata po swojej stronie, który nie tylko pomoże Ci ochronić Twoje interesy, ale również przeprowadzi Cię przez cały proces. Skontaktuj się z Kancelarią Prawną Adwokat Patrycji Kosman już dziś, aby umówić się na konsultacje.

Co warto wiedzieć na temat podziału majątku?

Majątek w małżeństwie można podzielić na dwie kategorie: majątek wspólny i osobisty. Ogólnie rzecz biorąc, majątek wspólny podlega podziałowi w ramach ugody rozwodowej – przy czym oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za zwrot wydatków, które zostały poczynione z ich indywidualnych środków na rzecz majątku wspólnego (o ile nie przyczynił się on bezpośrednio do zwiększenia jego wartości). Dodatkowo muszą oni zwrócić wszelkie koszty poniesione przez którąkolwiek ze stron, które mogą przynieść korzyść wszystkim wspólnie posiadanym zasobom; z wyłączeniem tych związanych wyłącznie z zaspokojeniem potrzeb rodziny.

Majątek wspólny małżonków obejmuje:

 • wynagrodzenie za pracę wraz z dochodami z innej działalności zarobkowej każdego małżonka,
 • dochody pochodzące ze wspólnego majątku, a także z majątku osobistego każdego małżonka,
 • środki, które zostały zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego (otwartego lub pracowniczego) każdego z małżonków,
 • kwoty składek, które zostały zewidencjonowane na subkoncie (art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
 • Oprócz tego do majątku wspólnego zaliczyć można przedmioty codziennego użytku, tj. urządzenia domowe, z których korzystają oboje małżonkowie, również te nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Należy jednak zaznaczyć, że spadkodawca lub darczyńca może postanowić inaczej.