Rozwód z wyłącznej winy małżonka – co warto wiedzieć?

Rozwód to trudne i drastyczne doświadczenie niemal dla każdego, kto go przeżywa. W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, sytuacja staje się jeszcze bardziej delikatna. W tym artykule przybliżymy sprawę rozwodu z wyłącznej winy małżonka.

Przyczyny rozwodu z wyłącznej winy małżonka

Rozwód z wyłącznej winy małżonka to sytuacja, gdy przyczyny rozpadu małżeństwa są jednostronnie związane z działaniami lub zaniedbaniami jednej osoby. Przykłady takich przyczyn mogą obejmować:

  • przemoc domową,
  • niewierność małżeńską,
  • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
  • uporczywe działanie na niekorzyść jednego z małżonków
  • uporczywe opuszczenie małżonka bez uzasadnionego powodu
  • wykroczenia przeciwko obowiązkom rodzinnym.

Wyłączną winę można udowodnić, zgromadzając odpowiednie dowody oraz zbierając zeznania świadków.

Jak udowodniania jest wina małżonka?

Decyzja o rozkładzie pożycia małżeńskiego to zawsze trudna sytuacja dla obu stron. Kiedy oczekiwania co do sposobu orzeczenia o winie są różne, ostateczną decyzję podejmie sąd. W przypadku gdy jedna ze stron jest odpowiedzialna za kłopoty w małżeństwie, musi to udowodnić. Jeżeli rażąco naruszała ona obowiązki małżeńskie lub rodzinne, a jej zachowanie było dalekie od przykładnego, to bez wątpienia ponosi wyłączną winę za rozpad związku. Wina najczęściej zostaje udokumentowana za pośrednictwem zeznań świadków, zdjęć, notatek policji lub nagrań wideo. Niezależnie od tego jak skomplikowana jest sytuacja, trzeba starać się ją jak najszybciej rozwiązać.

Skutki prawne

Alimenty

Winny małżonek traci uprawnienie do żądania alimentów od byłego współmałżonka. Konsekwencją rozwodu jest również brak możliwości dziedziczenia po byłym małżonku.

Wspólne władztwo rodzicielskie

Rozwód z wyłącznej winy może również wpłynąć na orzeczenie sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. Sąd może zawiesić zasady wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej, jeżeli byłoby to niekorzystne dla dobra dziecka (art. 109 §2 KRO).

Inne skutki rozwodu z orzeczeniem o winie jest powstanie rozdzielności majątkowej, możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska, czy ponowne zawarcie związki małżeńskiego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.