Czy rodzice, którzy nie angażowali się w wychowanie i życie swoich dzieci, mają prawo domagać się od nich alimentów?

Czy rodzice, którzy nie angażowali się w wychowanie i życie swoich dzieci, mają prawo domagać się od nich alimentów?

W ostatnich latach widoczny wzrost liczby spraw dotyczących alimentów w Polsce wywołuje pytania dotyczące zasad współżycia społecznego i etycznych aspektów dochodzenia takich roszczeń. Sytuacja, w której roszczenie „uprawnionego” do świadczeń alimentacyjnych wydaje się nadużyciem przysługującego mu uprawnienia, staje się coraz bardziej widoczna.

Niezgodność alimentacji

Niezgodność alimentacji ma miejsce wówczas, gdy roszczenie osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych jest nadużyciem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

Czy dzieci mogą uchylić się od płacenia alimentów?

Rodzice mają prawo dochodzenia alimentów od swoich dzieci, jednakże istnieje możliwość uchylenia się od płacenia świadczeń alimentacyjnych pod pewnymi warunkami. Dziecko może starać się udowodnić, że rodzic posiada wystarczające środki finansowe, aby pokryć swoje koszty utrzymania. Sąd może również rozważyć trudną sytuację materialną pozwanego, który może nie być zdolny do dodatkowego wsparcia finansowego rodzica. Wszystko zależy od uzasadnionych przesłanek przedstawionych w sprawie. Jeżeli przyczyną trudności materialnych rodzica był brak odpowiedzialności, to jego roszczenia mogą zostać odrzucone. Na przykład, gdy rodzic zaciągnął liczne długi, nadużywał alkoholu lub uczestniczył w niebezpiecznych grach hazardowych, nie powinien oczekiwać wsparcia ze strony dzieci.

Jeśli dziecko uważa, że żądanie alimentów od jednego z rodziców jest niesprawiedliwe lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, może podjąć kroki prawne i powołać się na przepisy prawa cywilnego. Dzięki temu dziecko ma szansę udowodnić, że jego prawa podmiotowe zostały naruszone i uzyskać ochronę przed nieuczciwymi działaniami rodziców. Są to następujące sytuacje:

  • uchylanie się od obowiązków rodzicielskich,
  • zaniedbywanie dzieci w dzieciństwie,
  • brak więzi z dziećmi, nieutrzymywanie z nimi kontaktu,
  • niepłacenie alimentów na dziecko,
  • niezabieganie o więzi rodzinne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.