Wakacje kredytowe  –  co to takiego

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadziła instytucję wakacji kredytowych

Instytucja wakacji kredytowych miała stanowić swoisty oddech dla kredytobiorców, dla których wzrost stóp procentowych jest szczególnie dotkliwy. Ustawodawca nie wprowadził jednak ograniczeń finansowych.

Kredytobiorca konsument, który chce skorzystać z wakacji kredytowych musi spełnić następujące warunki:

– posiada kredyt hipoteczny w walucie polskiej 

– złożył wniosek przed upływem płatności raty 

– zakup lokalu mieszkalnego nastąpił w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Wniosek może dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej i może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej. 

Zawieszenie spłaty kredytu może dotyczyć w sumie ośmiu miesięcy do końca  2023 r. (w roku 2022 będą to sierpień i wrzesień oraz dwa miesiące z ostatniego kwartału a w roku 2023 r. będzie to jeden miesiąc z każdego kwartału), kredytobiorca wskazuje konkretne miesiące zawieszenia podczas składania wniosku. 

Co ważne zawieszenie spłaty kredytu następuje automatycznie (z chwilą doręczenia wniosku do kredytobiorcy), konsument nie potrzebuje zgody banku. 

W okresie zawieszenia konsument jest zobowiązany dokonywać jedynie opłat związanych z ubezpieczeniem umowy. 

Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest wliczany do okresu kredytowania, kredyt ulega wydłużeniu o czas zawieszenia spłaty. 

W okresie zawieszenia nie są naliczane odsetki, czy inne opłaty, poza opłatami z tytułu ubezpieczenia. 

Ekonomiści przekonują, że skorzystanie z wakacji kredytowych jestkorzystane dla konsumentów a zaoszczędzone środki zalecają przeznaczyć na nadpłatę kredytu, co pozwoli w przyszłości na znaczne obniżenie raty kredytu. 

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Aby skorzystać z odroczenia spłaty kredytu hipotecznego, należy spełniać trzy warunki.

Po pierwsze, odroczenie dotyczy tylko kredytów hipotecznych udzielonych w złotówkach polskich. Inne zobowiązania finansowe, w tym kredyty mieszkaniowe w obcych walutach, nie podlegają odroczeniu.

Drugi warunek dotyczy celu kredytowania. Odroczenia można dokonać tylko w przypadku, gdy kredyt hipoteczny został wzięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Osoby, które sfinansowały kredyt hipoteczny na zakup mieszkania do wynajmu, nie są uprawnione do odroczenia.

Kolejny warunek dotyczy liczby kredytów hipotecznych. Można odroczyć spłatę rat tylko jednego kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. W przypadku większej ilości kredytów hipotecznych na nieruchomości spełniające potrzeby mieszkaniowe, można odroczyć spłatę tylko jednego z nich.

Odroczenie spłaty rat dotyczy również kredytów hipotecznych na budowę domu lub zakup działki, pod warunkiem, że celem kredytowania jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Trzecim warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego w złotych jest podpisanie umowy przed 1 lipca 2022 roku i zakończenie spłaty kredytu nie wcześniej niż 6 miesięcy od tej daty. Nie ma wymogu dochodowego podczas ubiegania się o ustawowe wakacje kredytowe.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku pomogą kredytobiorcom hipotecznym w zarządzaniu ich budżetem domowym. Można było zawiesić spłatę do 8 rat kapitałowo-odsetkowych, w tym 4 raty w 2023 roku. Zawieszenie spłaty dotyczy tylko określonych miesięcy określonych przez ustawodawcę.

Nie trzeba korzystać z pełnej puli wakacji kredytowych. Można wybrać konkretne raty do odroczenia, zgodnie z następującymi zasadami:

  • Możliwe jest odroczenie maksymalnie 2 rat w trzecim kwartale 2022 roku.
  • Możliwe jest odroczenie maksymalnie 2 rat w czwartym kwartale 2022 roku.
  • Możliwe jest odroczenie jednej raty w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Raty nie są umarzane, więc należy je spłacić w przyszłości. Okres finansowania jest wydłużany o miesiące, w których spłata była zawieszona. Dlatego jest istotne, aby rozważnie wykorzystać uwolnione środki finansowe.