pomoc prawna prawo rodzinne

Ochrona przed przemocą domową – środki ochronne i konsekwencje prawne dla przemocowców w Polsce

Przemoc domowa stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ofiar oraz dla stabilności rodzin. W Polsce istnieją środki prawne mające na celu ochronę ofiar przemocy domowej oraz odpowiednie sankcje dla sprawców. W tym artykule omówimy, jakie środki ochronne mogą zostać wdrożone oraz jakie są konsekwencje prawne dla przemocowców. Środki ochronne Zakaz zbliżania się: Sąd może …

Ochrona przed przemocą domową – środki ochronne i konsekwencje prawne dla przemocowców w Polsce Read More »