W czym może pomóc adwokat przy rozwodzie?

Adwokat może zapewnić nieocenione wsparcie przy rozwodzie, pomagając w poruszaniu się po skomplikowanym postępowaniu prawnym oraz chroniąc Twoje prawa i interesy. W czym dokładnie może pomóc?

Porady prawne
Po pierwsze profesjonalny adwokat wytłumaczy Ci, jak przebiega proces składania wniosku. Będzie on również w stanie udzielić porady na temat wszelkich istotnych kwestii prawnych, które pojawiają się w trakcie rozwodu, takich jak ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi lub podział majątku. Doradzi w kwestii kontaktów z małoletnimi dziećmi, a co więcej pomoże przygotować pozasądowe porozumienie rodzicielskie obejmujące swoim zakresem kontakty i opiekę nad dziećmi.

Reprezentowanie przed sądem
Adwokat może Cię reprezentować przed sądem w sprawie o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego, a także bez orzekania o winie. Jeżeli Twoja sytuacja materialna pogorszyła się w ostatnim czasie na skutek rozwodu, adwokat może pomóc z zasądzeniu na Twoją rzecz alimentów od drugiego małżonka.

Wsparcie emocjonalne
Adwokat może również zapewnić wsparcie emocjonalne podczas procesu rozwodowego, pomagając Ci podjąć racjonalne decyzje i skupić się na pożądanym wyniku. Może wyjaśnić przepisy prawa i wskazać potencjalne opcje, których możesz nie być świadomym, a także zapewnić wskazówki, gdy jest to konieczne.

Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie wykwalifikowanego adwokata po swojej stronie podczas rozwodu może stanowić nieocenione wsparcie podczas sprawy rozwodowej. Może on pomóc w zrozumieniu prawnych niuansów składania pozwu o rozwód, chronić Twoje prawa i interesy, negocjować warunki z prawnikiem współmałżonka, reprezentować Cię w sądzie w razie potrzeby, a także zapewnić Ci wsparcie emocjonalne w trakcie przechodzenia przez proces rozwodowy.