Sprawy rodzinne, jakie są rodzaje spraw?

Kancelaria Adwokacka Patrycji Kossman reprezentuje klientów we wszystkich procesach sądowych, przygotowuje wszelkiego rodzaju wnioski i oświadczenia prawne oraz oferuje kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zajmuje się również mediacjami i negocjacjami, co często kończy się rozwiązaniem sprawy przed trafieniem jej do sądu. Reprezentuje swoich klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Oferuje fachową pomoc na wszystkich etapach – od przygotowania sprawy, poprzez reprezentację w kolejnych sprawach, aż po egzekucję. Współpracuje z notariuszami i komornikami, aby zapewnić kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie sprawy.

Sprawy rodzinne, w których nasza kancelaria ma doświadczenie, jest bardzo szerokie. Pomagamy w następujących sytuacjach: rozwód i separacja – postępowania rozwodowe to najczęstsze sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Oferujemy doradztwo prawne w sprawach małżeńskich i rozwodowych, opracowujemy strategię działania opartą na analizie prawnej i faktycznej oraz zobowiązujemy się do reprezentowania klientów w sądzie. Przygotowujemy pozwy i pozwy. Prowadzimy sprawy rozwodowe z wyrokiem lub bez, w ramach tego procesu zajmujemy się również wszelkimi sprawami władzy rodzicielskiej, pobytu małoletnich, kontaktów rodzic-dziecko oraz alimentów.

  • Rozwód i separacja – postępowania rozwodowe są najczęstszymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. W Kancelarii Adwokat Patrycji Kossman oferujemy doradztwo prawne w sprawach małżeńskich i rozwodowych, opracowujemy strategię działania opartą na analizie prawnej i faktycznej oraz zobowiązujemy się do reprezentowania klientów w sądzie. Prowadzimy sprawy rozwodowe z wyrokiem skazującym lub bez, a w ramach tego procesu prowadzimy również wszelkie sprawy związane z władzą rodzicielską, miejscem zamieszkania małoletnich dzieci, kontaktami rodzic-dziecko, alimentami.
  • Alimenty – udzielamy wsparcia w sprawach alimentacyjnych, udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pozwy. Zajmujemy się między innymi podwyższeniem alimentów, obniżeniem alimentów, zwrotem nienależnie wypłaconych alimentów oraz przedawnieniem zobowiązań alimentacyjnych. Pomagamy sporządzić kosztorys utrzymania i zebrać niezbędne dowody. Oferujemy wsparcie w mediacjach i egzekucjach alimentacyjnych.
  • Władza rodzicielska (ograniczenie praw rodzicielskich, porozumiewanie się z dzieckiem) – w niektórych przypadkach władza rodzicielska może zostać ograniczona lub zawieszona. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących ograniczania, pozbawienia władzy rodzicielskiej, uznania dziecka, przysposobienia, zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa, ustanowienia więzi między dzieckiem a rodzicami, uprowadzenia rodzicielskiego, ustalania miejsca zamieszkania dziecka, udzielania zezwolenia na zarządzanie własnością małoletniego. Sporządzamy pisma i pozwy do sądów, udzielamy kompleksowych porad prawnych, uzgadniamy strategie działania.
  • Sprawy majątkowe bardzo często dotyczą podziału majątku małżeńskiego, w ramach którego przygotowujemy wnioski i pisma procesowe. Zajmujemy się ustalaniem elementów majątku wspólnego, służymy poradą prawną w kwestiach związanych z małżeńskim podziałem majątku (rozdzielność majątkowa/intercyza). Doradzamy również w sprawach związanych z wzajemnym rozliczaniem osób, które są w konkubinacie.
  • Pozostałe sprawy rodzinne – udzielamy porad prawnych w kwestiach dotyczących adopcji dziecka, reprezentowania klientów w sprawach karnych związanych ze sprawami rodzinnymi, zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących ubezwłasnowolnienia. W każdej z tych spraw zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.