Windykacja długów Adwokat Lublin

Adwokat Patrycja Kosman z Lublina specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu windykacji długów. Posiada bogate doświadczenie w skutecznym odzyskiwaniu należności zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Jej profesjonalne podejście oraz dogłębna znajomość przepisów prawa gwarantują kompleksową obsługę prawną oraz wysoką skuteczność działań. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, Pani Adwokat Kosman zapewnia swoim klientom pełne wsparcie na każdym etapie postępowania windykacyjnego.

Co to jest windykacja długów?

Windykacja długów to proces mający na celu odzyskanie należności, które nie zostały zapłacone przez dłużnika w ustalonym terminie. Jest to ważna część zarządzania finansami w firmach, które udzielają kredytów, sprzedają na kredyt lub mają inne formy należności.

Proces windykacji można podzielić na kilka etapów:

 1. Windykacja polubowna (przedsądowa):

  • Kontakt z dłużnikiem: Pierwszym krokiem jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu przypomnienia o zaległej płatności. Może to obejmować wysyłanie przypomnień, telefonowanie lub wysyłanie e-maili.
  • Negocjacje: Często próbuje się negocjować z dłużnikiem, aby ustalić dogodny dla obu stron plan spłaty długu.
 2. Windykacja sądowa:

  • Postępowanie sądowe: Jeśli polubowne metody nie przyniosą efektu, wierzyciel może skierować sprawę do sądu. W wyniku postępowania sądowego może zostać wydany nakaz zapłaty.
  • Egzekucja komornicza: Po uzyskaniu tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności), sprawa może zostać przekazana do komornika, który ma uprawnienia do przymusowego ściągnięcia długu, na przykład przez zajęcie majątku dłużnika.
 3. Windykacja powiernicza:

  • Zlecenie windykacji firmie zewnętrznej: Często wierzyciele decydują się na zlecenie windykacji profesjonalnym firmom windykacyjnym, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów.
 4. Windykacja sekurytyzacyjna:

  • Sprzedaż długu: Wierzyciel może również sprzedać dług firmie sekurytyzacyjnej lub innemu podmiotowi, który zajmie się jego odzyskiwaniem.

Proces windykacji długów jest regulowany przepisami prawa, a działania podejmowane w jego ramach muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami etycznymi. Celem windykacji jest odzyskanie należności w sposób jak najmniej uciążliwy dla obu stron, a jednocześnie skuteczny.

adwokat Lublin Patrycja Kosman

Jakie dokumenty należy wziąć ze sobą przy windykacji długów?

Przy windykacji długów należy przygotować i mieć ze sobą następujące dokumenty:

 1. Umowy:

  • Umowy kredytowe, pożyczkowe, sprzedaży lub inne umowy, które potwierdzają powstanie zobowiązania.
 2. Faktury i rachunki:

  • Wszystkie faktury, rachunki i noty obciążeniowe wystawione na dłużnika.
 3. Korespondencja:

  • E-maile, listy oraz wszelkie inne formy korespondencji prowadzonej z dłużnikiem, w tym wezwania do zapłaty i odpowiedzi dłużnika.
 4. Dowody płatności:

  • Wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów oraz inne dokumenty potwierdzające dokonane lub brakujące płatności.
 5. Harmonogramy spłat:

  • Jeżeli zostały ustalone harmonogramy spłat, należy zabrać dokumenty je potwierdzające.
 6. Protokoły odbioru:

  • Dokumenty potwierdzające odbiór towarów lub wykonanie usług, jeżeli windykacja dotyczy nieopłaconych faktur za towary lub usługi.
 7. Notatki służbowe:

  • Notatki ze spotkań i rozmów telefonicznych z dłużnikiem, które mogą zawierać istotne informacje dotyczące sprawy.
 8. Dokumentacja windykacyjna:

  • Jeżeli wcześniej prowadzono działania windykacyjne, wszelkie dokumenty związane z tymi działaniami, takie jak raporty firm windykacyjnych.

Posiadanie tych dokumentów umożliwi adwokatowi dokładną analizę sprawy i opracowanie skutecznej strategii windykacyjnej, a także będzie stanowiło solidną podstawę dowodową w przypadku konieczności skierowania sprawy do sądu.

Jak wygląda współpraca z adwokatem przy windykacji długów?

Współpraca z adwokatem przy sprawach windykacyjnych zazwyczaj rozpoczyna się od konsultacji, podczas której adwokat analizuje przedstawione dokumenty i ocenia sytuację prawną. Następnie adwokat opracowuje strategię działania, która może obejmować zarówno negocjacje polubowne, jak i przygotowanie pozwu do sądu. W trakcie postępowania adwokat reprezentuje klienta, prowadzi negocjacje z dłużnikiem, sporządza i składa niezbędne pisma procesowe, a także, jeśli to konieczne, współpracuje z komornikiem w celu przymusowego odzyskania długu. Adwokat dba o to, aby wszelkie działania były zgodne z przepisami prawa, zapewniając klientowi kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie windykacji.