Wakacje kredytowe  –  co to takiego

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadziła instytucję wakacji kredytowych

Instytucja wakacji kredytowych miała stanowić swoisty oddech dla kredytobiorców, dla których wzrost stóp procentowych jest szczególnie dotkliwy. Ustawodawca nie wprowadził jednak ograniczeń finansowych.

Kredytobiorca konsument, który chce skorzystać z wakacji kredytowych musi spełnić następujące warunki:

– posiada kredyt hipoteczny w walucie polskiej 

– złożył wniosek przed upływem płatności raty 

– zakup lokalu mieszkalnego nastąpił w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Wniosek może dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej i może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej. 

Zawieszenie spłaty kredytu może dotyczyć w sumie ośmiu miesięcy do końca  2023 r. (w roku 2022 będą to sierpień i wrzesień oraz dwa miesiące z ostatniego kwartału a w roku 2023 r. będzie to jeden miesiąc z każdego kwartału), kredytobiorca wskazuje konkretne miesiące zawieszenia podczas składania wniosku. 

Co ważne zawieszenie spłaty kredytu następuje automatycznie (z chwilą doręczenia wniosku do kredytobiorcy), konsument nie potrzebuje zgody banku. 

W okresie zawieszenia konsument jest zobowiązany dokonywać jedynie opłat związanych z ubezpieczeniem umowy. 

Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest wliczany do okresu kredytowania, kredyt ulega wydłużeniu o czas zawieszenia spłaty. 

W okresie zawieszenia nie są naliczane odsetki, czy inne opłaty, poza opłatami z tytułu ubezpieczenia. 

Ekonomiści przekonują, że skorzystanie z wakacji kredytowych jestkorzystane dla konsumentów a zaoszczędzone środki zalecają przeznaczyć na nadpłatę kredytu, co pozwoli w przyszłości na znaczne obniżenie raty kredytu.