Prawo windykacyjne
Adwokat Lublin

Pani Adwokat Patrycja Kosman z Lublina specjalizuje się w prawie windykacyjnym, oferując profesjonalne wsparcie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Dzięki bogatemu doświadczeniu i gruntownej wiedzy prawnej, skutecznie pomaga w dochodzeniu należności, odzyskiwaniu długów oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Gwarantuje kompleksową obsługę prawną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając przy tym pełne zaangażowanie i dyskrecję.

Czym jest prawo windykacyjne?

Prawo windykacyjne to dziedzina prawa, która zajmuje się dochodzeniem należności od dłużników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Proces windykacji rozpoczyna się od próby polubownego załatwienia sprawy, czyli negocjacji i ustalenia warunków spłaty długu. Jeśli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, sprawa może być skierowana do sądu, gdzie adwokat reprezentuje wierzyciela. Windykacja sądowa obejmuje uzyskanie wyroku sądowego oraz prowadzenie egzekucji komorniczej, która ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Prawo windykacyjne chroni prawa wierzycieli, jednocześnie zapewniając dłużnikom możliwość obrony swoich interesów. Profesjonalna obsługa prawna w tym zakresie pomaga w skutecznym odzyskiwaniu należności, minimalizując ryzyko i koszty związane z procesem windykacyjnym.

adwokat Lublin Patrycja Kosman

Jakie dokumenty należy wziąć ze sobą przy sprawach z prawa windykacyjnego?

Przy sprawach z zakresu prawa windykacyjnego, ważne jest zabranie ze sobą odpowiednich dokumentów, które mogą znacząco przyspieszyć proces dochodzenia należności. Należą do nich:

  • Umowy i porozumienia z dłużnikiem
  • Faktury, rachunki i dowody zakupu
  • Potwierdzenia płatności oraz korespondencja z dłużnikiem
  • Wezwania do zapłaty oraz ewentualne odpowiedzi dłużnika
  • Dokumenty sądowe i egzekucyjne, jeśli sprawa była wcześniej rozpatrywana

Jak wygląda współpraca z adwokatem przy sprawach z prawa windykacyjnego? 

Współpraca z adwokatem w sprawach windykacyjnych rozpoczyna się od szczegółowej analizy sytuacji prawnej oraz zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów. Adwokat pomaga w przygotowaniu i wysyłaniu wezwania do zapłaty, a w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika, przygotowuje pozew sądowy. Następnie reprezentuje klienta w postępowaniu sądowym oraz, w razie potrzeby, prowadzi postępowanie egzekucyjne. Adwokat dba o to, aby wszystkie kroki były podejmowane zgodnie z przepisami prawa, zapewniając przy tym skuteczność i profesjonalizm w odzyskiwaniu należności.